פנייה לרב

פנייה לרב

ניתן לשלוח שאלות ושמות לברכה למו"ר הרב חיים יוסף אברג'ל שליט"א. ניתן לשאול שאלות בכל בתחומי החיים הפנייה הינה אישית לרב בלבד, הפניה נעשית דרך כתובת המייל בלבד התשובה תינתן באימייל או דרך הטלפון.

בודק...