עלון לשבת

פרשת תצווה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר א' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת תרומה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר א' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת משפטים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת יתרו

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת בשלח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת בא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת וארא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת שמות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת ויחי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת ויגש

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת מקץ

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת וישב – חנוכה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

בודק...