עלון לשבת

פרשת בהעלותך

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |סיון תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת נשא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |סיון תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת במדבר

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |סיון תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת בחוקותי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |אייר תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת בהר

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |אייר תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת אמור

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |אייר תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת קדושים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |אייר תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת אחרי מות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |ניסן תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

שבת חוה"מ פסח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |ניסן תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת מצורע

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |ניסן תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת תזריע

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" |ניסן תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ כאן>

פרשת שמיני

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר ב' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת צו

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר ב' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת ויקרא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר ב' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת פיקודי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר א' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת ויקהל

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר א' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת כי-תישא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר א' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת תצווה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר א' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת תרומה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר א' תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf...

פרשת משפטים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת יתרו

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת בשלח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת בא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת וארא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת שמות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת ויחי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת ויגש

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת מקץ

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת וישב – חנוכה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת וישלח – חג הגאולה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת ויצא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת תולדות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"דלהדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת חיי שרה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | חשון תשפ"דלהדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת וירא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | חשון תשפ"דלהדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת בראשית – הילולת הרב יורם

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

שמחת תורה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

חג סוכות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת האזינו – שבת תשובה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

ראש השנה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת נצבים – וילך

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת כי-תבוא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת כי-תצא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת שופטים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת ראה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אב תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת עקב

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אב תשפ"ג | גליון מס' 363להדפסה...

פרשת ואתחנן

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אב תשפ"ג | גליון מס' 362להדפסה...

פרשת דברים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אב תשפ"ג | גליון מס' 361להדפסה...

פרשת מטות-מסעי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תמוז תשפ"ג | גליון מס' 360להדפסה...

פרשת פנחס

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תמוז תשפ"ג | גליון מס' 360...

פרשת בלק

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תמוז תשפ"ג | גליון מס' 359...

פרשת חקת

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 358...

פרשת קרח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 357...

פרשת שלח לך

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 356...

פרשת בהעלותך

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 355...

חג שבועות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 354...

פרשת במדבר

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אייר תשפ"ג | גליון מס' 353...

פרשת בהר-בחוקותי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אייר תשפ"ג | גליון מס' 352...

פרשת אמור

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אייר תשפ"ג | גליון מס' 351...

פרשת אחרי מות – קדושים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אייר תשפ"ג | גליון מס' 350...

פרשת תזריע – מצורע

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | ניסן תשפ"ג | גליון מס' 349...

פרשת שמיני

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | ניסן תשפ"ג | גליון מס' 348...

שבת חול המועד פסח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | ניסן תשפ"ג | גליון מס' 347...

פרשת צו

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | ניסן תשפ"ג | גליון מס' 346...

פרשת ויקרא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר תשפ"ג | גליון מס' 345...

פרשת ויקהל-פקודי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר תשפ"ג | גליון מס' 343...

פרשת כי-תשא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר תשפ"ג | גליון מס' 342...

פרשת תצוה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר תשפ"ג | גליון מס' 340...

פרשת תרומה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ג | גליון מס' 339...

פרשת משפטים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ג | גליון מס' 338...

פרשת יתרו

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ג | גליון מס' 337...

פרשת בשלח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | שבט תשפ"ג | גליון מס' 337...

פרשת בא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ג | גליון מס' 336...

פרשת וארא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ג | גליון מס' 335...

פרשת שמות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ג | גליון מס' 333...

פרשת ויחי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | טבת תשפ"ג | גליון מס' 332...

פרשת ויגש

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ג | גליון מס' 331...

פרשת מקץ

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ג | גליון מס' 330...

פרשת וישב

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ג | גליון מס' 329...

פרשת וישלח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ג | גליון מס' 328...

פרשת ויצא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ג | גליון מס' 327...

פרשת תולדות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ג | גליון מס' 326...

פרשת וירא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | חשון תשפ"ג | גליון מס' 326...

פרשת לך לך

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | חשון תשפ"ג | גליון מס' 325...

פרשת נח – שנה שעברה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | חשון תשפ"ג | גליון מס' 324...

בודק...