עלון לשבת

פרשת ויצא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"ד להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת תולדות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | כסלו תשפ"דלהדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת חיי שרה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | חשון תשפ"דלהדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת וירא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | חשון תשפ"דלהדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת בראשית – הילולת הרב יורם

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

שמחת תורה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

חג סוכות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת האזינו – שבת תשובה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

ראש השנה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תשרי תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת נצבים – וילך

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת כי-תבוא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת כי-תצא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

בודק...