ברכת התניא תשפ"ד

  • ראשי
  • / ברכת התניא תשפ"ד

ברכת התניא – הביטוח השנתי שלך לחיים של גאולה!

רוצים לזכות בשותפות עם בעל התניא?

להוסיף לכם הבטחה לצאת מכל צרה?

הצטרפו וזכו עוד היום בברכה שמוציאה אתכם מהמצר אל המרחב ומשפיעה לאורך כל השנה!

"כל יהודי שפעם יתקע בצרה, אין לו זכות, אין לו כלום…
תגיד לו: תפנה לקרן של בעל התניא, תציל אותו.
מיליונים של אנשים יצאו מהתופת בזכותו"

הזוכה בברכה זו שמו ירשם לברכה על שולחנו של מורנו הרב החיד"א

ובכוחה המיוחד של הזכות, יתברך מפי קודשו של מו"ר החיד"א מידי יום.

תעמוד לו הבטחתו של הרב יורם זצ"ל שאמר:

"שכל מי שיקנה ברכת השנה (ברכת התניא)

שהמשיח יבוא אני אבקש ממנו

שהאיש הזה הוא ומשפחתו הקשורים בו

גאולתם תהיה ברחמים"

בודק...